15/07/2020 | 308 |
0 Đánh giá

Trong quá trình tư vấn, Tòng thấy có khách hàng cho rằng bảo hiểm rất tốt và tham gia cho gia đình mình chẳng những một mà tới hai, ba cái hợp đồng bảo hiểm

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng bảo hiểm là lừa đảo và họ luôn giữ cái quan điểm đó trong một khoảng thời gian dài.

 

Vì sao lại có những nhận định như vậy!?

Đầu tiên lừa đảo theo Tòng đó chính là lời nói không đúng với hành động, không thực thi những gì đã cam kết theo như thỏa thuận trong hợp đồng.

Kiểu giống như mua xe Nhật mà lại bán xe Trung Quốc vậy.

Tức là khi phát sinh giao dịch, khách hàng không hài lòng với dịch vụ, khách hàng bức xúc khi những gì người tư vấn viên trình bày không đúng với thực tế khi chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Thế là phát sinh mâu thuẫn, mâu thuẫn trong bảo hiểm thì thường tập trung vào những điểm sau đây

Một khách hàng quan niệm khi tham gia bảo hiểm thì sẽ được chi trả tất tần tật
Hai Sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian chờ
Ba Bệnh loại trừ
Bốn Thủ tục chi trả
Năm Hợp đồng mất hiệu lực

Trường hợp một, xảy ra khi tư vấn viên không vững sản phẩm, tư vấn quyền lợi bảo hiểm hời hợt, bên cạnh đó khách hàng cũng tìm hiểu qua loa mua theo dạng ủng hộ

Tới khi phát sinh sự kiện bảo hiểm thì mới vỡ lẽ rằng trường hợp A, trường hợp B không được chi trả mà phải là trường hợp C thì mới được chi trả

Trên thực tế, khi tham gia bảo hiểm có rất nhiều quyền lợi để khách lựa chọn, Khách hàng chọn tham gia quyền lợi nào thì được chi trả trong phạm vi quyền lợi đó

Ví dụ quyền lợi thương tật và tử vong do tai nạn chỉ chi trả theo tỉ lệ thương tật, tỉ lệ bỏng hoặc tử vong do tai nạn theo bản quy định của bộ y tế

Trường hợp gãy chân bó bột, ở quyền lợi này sẽ không được chi trả vì nằm ngoài phạm vi đã quy định


(*) Xem thêm

Bình luận