03/07/2020 | 133 |
0 Đánh giá

Thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm #Generali

Anh chị em tư vấn lưu ý rằng nếu Khách Hàng không làm giải quyết quyền lợi qua App #GenClaims thì khi nộp Offline phải đem cả bộ gốc và photo cho CS sao y nhé. Nhiều khi mình chỉ chụp hình in ra không đem bảng gốc thì không hợp lệ

 

Thủ tục sẽ gồm
+ Toa thuốc
+ Các chứng từ khám như : giấy xét nghiệm, kết quả chuẩn đoán, phim siêu âm, chi tiết viện phí ...
+ Giấy nhập viện, giấy ra viện (nếu nằm qua đêm)
+ Hoá đơn VAT (cái này bắt buộc phải có)

 

Mọi thủ tục liên quan bảo hiểm vui lòng liên hệ
#Tòng_Generali
Phone : 0933.68.58.91
Facebook: Tòng Generali
 


(*) Xem thêm

Bình luận